Kaukaasia eestlased

Mälestuste kogumise koht

На русском

Fotokogu

Registreerun kasutajaks

Sisenen fotokogusse

Fotokogusse saab lisada oma arvutist failide kujul fotosid Kaukaasia eestlastest ja eesti küladest. Samuti saab lisada andmeid fotode kohta, sealhulgas fotodel olijaid nimeliselt märgistada (tarkvaras on selle nimetus „annoteerimine”). Peale selle saab fotosid kommenteerida ja kirja panna fotodega seotud mälestusi.

Fotot võib lugeda üheks vanemaks katseks jäädvustada tehnoloogia abiga mälestus mingist ajahetkest. Kuid foto on mälestus vaid siis, kui selle hetke ja sündmusega seotud isikutel on selle kohta mälestused. Paraku kipuvad need mälestused ajapikku foto juurest kaduma. Kõigepealt kaovad mälestused sündmusest, siis aga ka fotole jäädvustatud inimeste nimedest. Kui fotoga seotud mälestusi edasi ei anta, kaovad need koos inimesega. Arvan, et kõigil meil on vanematelt või vanavanematelt saadud fotosid sündmustest, mille kohta meie enam ei tea, millega on tegu, kus ja millal see toimus, või on fotodel vähemalt mõni inimene, kelle nimi on meile teadmata.

Kaukaasia eestlaste fotokogu on koht, kus saab fotosid ja nendega seotud mälestusi jäädvustada ja loodetavasti mingil määral ühiselt taastada. Fotokogu eesmärk on mälestusi koguda ja hoida. Väärtuslikud fotod ise jäävad omanike kätte edasi ja loodetavasti kannavad omanikud ka edaspidi nende säilimise eest hoolt, milles võib abiks olla muu hulgas see Rahvusarhiivi juhend.

Fotokogusse saab salvestada fotosid tavalise tarbekvaliteediga, mis võimaldab aru saada, kes või mis on fotol. Tarkvara, mis on praegu fotokogu jaoks kasutusel, ei võimalda koguda ega säilitada täppiskvaliteediga digitaalseid koopiaid fotodest. Sellega tuleb tegelda tulevikus eraldi; praegu puuduvad mul selleks vajalikud teadmised, oskused ja vaba aeg. Kuid fotosid puudutavate mälestuste kogumisega ei saa viivitada, sest aeg on nende suhtes halastamatu.

Fotokogu on mõeldud selliste fotode kogumiseks, millel võib olla väärtus Kaukaasia eestlaste ajaloo seisukohast. Pole oluline, mis ajal foto on tehtud: kas 100 või 2 aastat tagasi. Rõõmustav oleks ka see, kui lisatud fotoga kaasneks lugude kogus mälestuskild.

Arvan, et nüüd, kui paljud Kaukaasia eestlased on Kaukaasiast eemal, tunnetame paremini, mis on ajaloos oluline. Tajume näiteks, et igasuguste töödega seotud fotod, mida omal ajal kuigi oluliseks ei peetud, on täna väga väärtuslikud, et selgitada järeltulevatele põlvedele, kuidas neid töid tehti.

Kõige raskem on ilmselt otsustada perekonna fotode suhtes: on see nüüd ajaloo seisukohast oluline, sest sellel on ju ainult minu lähedased? Ent mõelge sellele, mis oleks meie kõigi jaoks Kaukaasia eestlaste ajalugu ilma piltideta peredest banaani-, palmi- või loorberipuu all või uhkete jahitrofeedega. Kuid loomulikult otsustab igaüks ise, kas ta soovib ja milliseid oma fotosid ta soovib teistele näidata, lisades need siia.

Fotokogusse sisenemine

Fotokogu jaoks on serveris kasutusel tarkvara Coppermine Photo Gallery. Et fotosid vaadata ja lisada, on vaja eraldi registreeruda fotokogu kasutajaks. Seda on vaja selleks, et saaksime fotosid ja nendega seotud mälestusi üksteisega vahetada. Inimesed on erinevad ja sugugi kõik ei taha jagada kõike kogu internetimaailmaga. Ka nende soovi tuleb arvestada ja sellepärast fotokogu ilma registreerumata vaadata ega kasutada ei saa .

Registreerumiseks vajuta ülal paremal linki „Registreerun kasutajaks”. Palun lisa registreerumisvormi kindlasti enda nimi ja lühitutvustus. Sisesta lahrisse "Üldine salasõna" - KaUk2asia. Peale registreerimise vormi ära saatmist laekub postkasti e-kiri, kus on link, kindlasti klikkige sellel, et aktiveerida kasutaja fotokogus, ilma aktiveerimiseta fotokogusse sisse ei saa. Kui oled juba registreerunud kasutaja, vajuta lingile „Sisenen fotokogusse".

Fotokogu ülesehitus

Fotokogusse lisatud pildid on jagatud kategooriatesse. Kategooriad on nimetatud olulisemate Kaukaasia eesti külade järgi. Praegu on iga kategooria all üks pildialbum, mis kannab sama küla nime. Kui pilte koguneb rohkem ja tekib vajadus neid omakorda rühmadesse jagada, saab albumeid vastavalt vajadusele juurde teha.

Fotokogus fotode vaatamine

Pilti näidatakse teatavas suuruses, et see tervenisti arvutiekraanile mahuks. Kui albumis olev pilt on sellest suurem, saab pildile klõpsates avada eraldi akna, kus on ainult pilt täissuuruses.

Fotokogus fotodel olevate inimeste märgistamine (ehk foto annoteerimine) ja kommentaride lisamine

Digitaalsetele fotodele on fotokogus võimalik peale märkida, kes on pildil. Seda tehes saame hoida tuleviku jaoks alles mälestuse sellest, millised olid meie vanemad, vanavanemad, sugulased, naabrid ja teised. Vajaduse korral võime fotodel olijate äratundmiseks paluda endale appi ka vanemaid inimesi, kes ise arvutit ei kasuta.

Pildil saab kastikesega märkida inimese näo ja lisada sellele kastikesele inimese nime. Selleks vali ripploendist „Annoteerimine” selle inimese nimi või kui seda inimest loetelus ei ole, klõpsa nupul „Annoteerimine”. Mõlemal juhul tekib foto ülemisse vasakusse nurka kastike, mis tuleb lohistada nii, et see jääb ümbritsema õige inimese nägu pildil. Kastikese suurust saab kastikese nurkadest muuta; mõnikord näiteks on vaja kasti väiksemaks teha.

Uue nime lisamiseks tuleb see nimi kirjutada pildile tekkinud kastikese juures annoteerimise lahtrisse. Selleks et ühtlustada nimede kirjutamist, lepime kokku, et kirjutame eesnime ja selle järel perekonnanime, näiteks: Leeni Langebraun. Perekonnanime järele võib vajadusel kirjutada sulgudes märksõna, kui peres on samanimelisi isikuid, sünniaasta või kui see pole teada (vanem) ja (noorem). Kui kahtled, kas tegu on ikka kindlasti selle inimesega, kirjuta kõige lõppu sulgudesse: (arvatavasti). Selleks, et oleks võimalik leida ja vaadata kõiki pilte, kus on jäädvustatud sama isik on väga oluline, et iskute nimed oleks annotatsioonis kirjutatud ühtemoodi kõikidel piltidel, seepärast enne uue nime sisestamist, vaadake, kas keegi pole juba varem seda nime sisestanud ja kasutage annoteerimisel juba sisestatud nime. Nime saab otsida sisestades, nime kastikesse, mis on paremal annoteeremine nuppude kõrval. Üritan regulaarselt ühtlustada teie poolt sisestatud nimed, et inimeste otsimine toimiks.

Teiste kirjutatud annotatsioone muuta ei saa, aga kui oled kellegi lisatud annotatsiooni suhtes eriarvamusel, võid lisada pildile sama inimese näo juurde veel teise annotatsiooni või foto alla kommentaari oma arvamusega.

Kommentaare saab lisada iga foto kohta ja need kirjutatakse foto all olevase lahtrisse „Kommentaar”, salvestamiseks tuleb vajutada nuppu „OK".

Fotode sisestamine arvutisse

Kui tahad oma fotosid teistega fotokogus jagada, kuid neid fotosid ei ole veel arvutis, tuleb teha nendest arvutisse digitaalsed koopiad (failid). Seda saab kõige kvaliteetsemalt teha skanneriga, kuid kuna seda seadet paljudel käepärast pole, sobib ka digifotoaparaat või tänapäevane kaameraga mobiiltelefon.

Kuna fotokogu on mõeldud eelkõige mälestuste kogumiseks, ei ole fotost tehtud faili kvaliteet praegu kõige tähtsam. Ent loomulikult on fotol olevaid inimesi lihtsam ära tunda, kui fotofail on piisavalt kvaliteetne. Sellepärast tasub kaamera või mobiiltelefoniga digitaalkoopia tegemisel läbi mõelda näiteks see, et valgustus oleks piisav ja pildistamise nurk oleks foto suhtes võimalikult otse.

Fotol võib olla huvitav raam või albumileht, kuid need võtavad digitaalsel pildil ruumi ja seetõttu muutuvad inimeste näod arvutiekraanil väiksemaks, nende tuvastamine aga raskemaks. Sellepärast soovitan raamid ja taustaks olevad albumilehed fotokogusse lisatavast failist võimaluse korral välja jätta.

Piirangud ja tingimused fotodele

Enne pildifaili fotokogusse lisamist võiks üle vaadata, et foto oleks arvutiekraanil õigetpidi ja veebi jaoks sobivas vormingus (sobivad jpg, jpeg, png või gif). Foto maht (baitides) ja suurus (pikslites) ei tohi ületada ettenähtud piire: fotokogusse on oodatud failid mahuga alla 5 MB ja niisuguse suurusega, mille puhul laius või kõrgus (olenevalt sellest, kumb on suurem) ei ületa 3500 pikslit. Kui üritad lisada fotokogusse faili, mis ei jää nendesse piiridesse, tekib veateade ja fail jääb üles laadimata.

Fotofailile tuleb fotokogus sama nimi nagu arvutis. Need, kes soovivad fotosid süsteemsemalt lisada, võivad võimaluse korral anda failile oma arvutis enne faili fotokogusse üleslaadimist informatiivse nime, mis võimaldab hiljem faile koha ja sisestaja järgi käidelda. Selline failinimi võiks moodustuda nii, et see sisaldab alakriipsudega ( _ ) eraldatuna:

1) küla nime tähist (5‑kohaline: Sulevi = sulev; Salme = salme; Estonia = eston; Ülem-Linda = ylind; Alam-Linda = alind; Eesti Aiake = estos; Allmäe = allma; Eesti-Haginsk = hagin; Livonia = livon; Uus-Eesti (Novo-Estonovka) = novos; Banatovi = banat; Burna = burna; Uus-Estonia (Kars) = karse; ja muud Kaukaasiaga seotud fotod = muudk);

2) kasutajanime või selle osa (kuni 10 esimest tähte);

3) vabalt valitud kombinatsiooni võtmesõnast ja/või aastast (kuni 6 märki).

Faili nimi ei tohi sisaldada järgmisi sümboleid: $/\\:*?"'<>|` &#@

Näide faili nimest: sulev_leeni_kool1973.jpg.

Kui selline nimetamine tundub liiga keeruline, nimeta failid nii, nagu endale meeldib.

Fotode lisamine fotokogusse

Fotofaili lisamiseks fotokogusse tuleb vajutada nupule „Lisan faili” ning seejärel valida ripploendist „Albumi valimine” see küla või muu asula, millega foto seotud on. Ära lase end häirida, et ripploendis on nimed kaks korda: poolpaksus kirjas on kategooriad ja heledamas kirjas albumid. Kui sobivat asulat nimekirjas ei ole, vali albumiks „Muud Kaukaasia eestlastega seotud kohad ja sündmused”. Kui pildil on inimesi mitmest külast, vali album kas enda küla järgi või selle küla järgi, kust on pildil rohkem inimesi. Järgmiseks vali oma arvutist fail (nupuga „Browse”) ja kirjuta alumistesse lahtritesse, mida selle foto kohta tead. Lahtreid võib ka tühjaks jätta, kuid mida rohkem teavet õnnestub jäädvustada, seda parem.

Lahtrisse „Foto pealkiri” kirjuta kokkuvõttev pildiallkiri (pane pildile nimi).

Lahtrisse „Foto kirjeldus” kirjuta mälestused, mis on sulle selle foto kohta teada.

Lahtrisse „Võtmesõnad” võib kirjutada fotot iseloomustavad sõnad, mille järgi saab sarnaseid fotosid välja otsida. Näiteks: Sulevi, kool jne. Esimese järgi saab foto juures võtmesõnal „Sulevi” klõpsates avada vaate, kus on kõik Sulevi fotod, võtmesõnal „kool” klõpsates saab näha kõiki koolipilte, millele on lisatud see võtmesõna.

Lahtrisse „Pildi originaali asukoht (kelle käest saadud)” kirjuta, kelle käes asub selle foto originaal paberil, kui see on skaneeritud, või kelle käest oled paberfoto või fotofaili saanud. Näiteks: „foto albumist, mille sain [kelle?] käest, kes elab/elas [kus?]”; või: „faili tegi [kes?] [või: fotofaili tegin] albumist, mis asub [kelle?] käes, kes elab [kus?]”.

Lahtrisse „Pildistamise aeg” võiks kirjutada aastaarvu (näiteks 1935) või ka kuupäeva numbritega kujul kuupäev.kuu.aasta (näiteks 21.12.1935). Kui täpne aeg ei ole teada, võib kirjutada näiteks: „1950ndad” või „umbes 1962–1964” jne.

Lahtrisse „Pildistamise koht” võiks kirjutada, kus see foto on tehtud. Näiteks: „Sulevi klubi trepil”.

Lahtrisse „Märkused” võib kirjutada seda, mida polnud mujale võimalik kirjutada. Näiteks: „Foto on halvas seisus”; või: „Sellest fotost on olemas ka negatiiv, mis asub [kus?]” jne

Lõpuks vajuta nupule „Faili üleslaadimine”: siis läheb fail fotokogusse üles.

Kui foto on sisestud fotokogusse mitu korda, mida võib teha, kui on olemas parema kvaliteediga foto, siis jätan fotokogusse parema kvaliteediga foto ja kannan üle kõik annotatsioonid teiselt fotolt, mille ma fotokogust eemaldan.

Fotokogusse pandud failidele lisatakse vesimärk „kaukaasia.ajatunnetus.ee”, mis jääb fotole, kui selle oma arvutisse salvestad, ja näitab, kust see foto võetud on. Failide salvestamine fotokogust oma arvutisse ei ole hetkel takistatud ja loodetavasti ei hakata seda võimalust kuritarvitama. Vajaduse korral on võimalik takistada failide allalaadimist kasutajate arvutitesse.

"Kuritarvitamise" all pean silmas fotode (ja videote) koopiate avalikku levitamist mujal internetis (sh sotsiaalvõrgustikes) või publikatsioonides ilma foto omaniku loata. Inimesed, kes on oma fotosid siia üles pannud, jäävad fotode omanikeks edasi ja ei pruugi soovida, et neid fotosid mujal kasutatakse. Kui soovite siit võetud fotot mujal avaldada, peaksite küsima selleks foto omanikult luba ja avaldades palun viidake ka foto allikale, et teave Kaukaasia eestlaste mälestuste kogumise kohast jõuaks rohkemate inimesteni.