Isikute otsing

    alates kuni
    alates kuni

Andmekogu eesmärk on koondada Eestimaa ja Liivimaa kubermangudest aastatel 1855–1920 Venemaa Keisririigi lõunaaladele välja rännanud eestlaste ja nende järglaste biograafilisi andmeid, mis on pärit eri arhiividest leitud andmeallikatest.

Isikunimesid saab andmebaasist otsida allikates esinenud nimekujude järgi. Peale nime saab isikuid otsida ka elukoha ja andmeallika järgi, kuna iga isik on seotud mõisa või linnaga ja selle kaudu kihelkonna, maakonna ja kubermanguga ning allikaga, kust andmed on võetud.

Hetkel on andmete sisestamine andmekogusse veel üsnagi algusjärgus, arvatavasti on sisestatud alla 30% kõigist välja rännanutest peredest. Andmete sisestamine jätkub ja kirjete arv täieneb pidevalt, nagu ka samade isikute kohta eri andmeallikatest lisatud andmete hulk.

Alustatud on andmete sisestamisega Eestimaa kubermangu kroonupalati oklaadi ümberarvestusraamatutest, millele lisaks on välja otsitud isikute andmeid hingeloenditest ja personaalraamatutest ning seejärel täiendatud andmeid Krimmi ja Kaukaasia arhiivides või sealt pärit kirikuraamatutes ja ümberasujate nimekirjades leiduvate andmetega samade isikute kohta ja mingil määral kasutatud andmeid andmekogust „Eestlaste hauad Kaukaasias“.

Seni on andmekogusse sisestatud ainult Eestimaa kubermangust aastatel 1861–1881 Krimmi, Samara kubermangu, Põhja Kaukasiaase ja osa 1884. aastal Musta mere rannikule välja rännanud perede andmed.


Tarkvara valmimist toetas Rahvuskaaslaste programm.