Isikute otsing

    alates kuni
    alates kuni

Andmekogu eesmärk on koondada Eestimaa ja Liivimaa kubermangudest aastatel 1855–1920 Venemaa Keisririigi lõunaaladele välja rännanud eestlaste ja nende järglaste biograafilisi andmeid, mis on pärit eri arhiividest leitud andmeallikatest.

Isikunimesid saab andmebaasist otsida allikates esinenud nimekujude järgi. Peale nime saab isikuid otsida ka elukoha ja andmeallika järgi, kuna iga isik on seotud mõisa või linnaga ja selle kaudu kihelkonna, maakonna ja kubermanguga ning allikaga, kust andmed on võetud.

Hetkel on andmete sisestamine andmekogusse veel jätkub, arvatavasti on sisestatud umbes 80% kõigist piirkonda väljarännanud peredest. Kirjete arv täieneb pidevalt, nagu ka samade isikute kohta eri andmeallikatest lisatud andmete hulk.

Sisestatud on andmed kõigist Liivimaa ja osa Eestimaa kubermangu kroonupalati oklaadi ümberarvestusraamatutest, millele lisaks on välja otsitud isikute andmeid hingeloenditest ja personaalraamatutest ning seejärel täiendatud andmeid Krimmi, Samaara ja Kaukaasia arhiivides või sealt pärit kirikuraamatutes ja ümberasujate nimekirjades leiduvate andmetega samade isikute kohta ja kasutatud andmeid andmekogust „Eestlaste hauad Kaukaasias“.

Kroonupalati oklaadi ümberarvestusraamatud sisaldavad Eestimaa kubermangust aastatel 1861–1901 ja Liivimaa kubermangust aastatel 1858-1875 Krimmi, Samara ja Simbirski kubermangu, Põhja Kaukasiaase, Musta mere rannikule ja Karsi rännanud perede andmed.

Tarkvara parendamist toetas 2022. aastal "Üleilmse eestluse tegevuskava 2022-2025".

Tarkvara valmimist toetas Rahvuskaaslaste programm.